Home About us Our service Webboard Contact Us

สาธารณรัฐออสเตรีย

เพลงชาติ: Land der Berge, Land am Strome

   
  ข้อมูลทั่วไป: ออสเตรีย (Austria) หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) เมืองหลวงชื่อว่า กรุงเวียนนา (Vienna)
   
  ที่ตั้ง: ออสเตรียเป็นประเทศปิดค่ะ ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลเลย มีตำแหน่งอยู่ตรงเกือบใจกลางทวีปยุโรป โดยมีเขตแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ 8 ประเทศ คือ ทิศเหนือติดกับ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก และเยอรมนี ทิศตะวันออกติดกับ ฮังการี และสาธารณรัฐสโลวัก ทิศตะวันตกติดกับ สวิตเซอร์แลนด์ และลิคเตนสไตน์ ทิศใต้ติดกับ สโลเวเนีย และอิตาลี
   
  การแบ่งเขตการปกครอง
ออสเตรียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่ประกอบด้วย 9 รัฐ (states - Bundesländer) รัฐเหล่านี้แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น เขต (districts - Bezirke) และ นคร (cities - Statutarstädte) ซึ่งในเขตแต่ละแห่งยังแบ่งออกเป็นเทศบาล (municipalities- Gemeinden)
รัฐทั้ง 9 แห่งของออสเตรีย ได้แก่

     1. รัฐบูร์เกนลันด์ (Burgenland) มีเมืองไอเซนชตัดท์ (Eisenstadt) เป็นเมืองหลวงของรัฐ
     2. รัฐคารินเทีย หรือ แคร์นเทิน (Carinthia; Kärnten) มีเมืองคลาเกนฟูร์ท (Klagenfurt) เป็นเมืองหลวง
     3. รัฐโลเออร์ออสเตรีย หรือ นีเดอเริสเทอร์ไรค์ (Lower Austria; Niederösterreich) มีเมืองซังคท์เพิลเทิน
     (St.Pölten) เป็นเมืองหลวง
     4. รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย หรือ โอเบอเริสเทอร์ไรค์ (Upper Austria; Oberösterreich) มีเมืองลินซ์ (Linz) 
     เป็นเมืองหลวง
     5. รัฐซาลซ์บูร์ก (Salzburg) มีเมืองซาลซ์บูร์ก เป็นเมืองหลวง
     6. รัฐสติเรีย หรือ ชไตเออร์มาร์ค (Styria; Steiermark) มีเมืองกราซ (Graz) เป็นเมืองหลวง
     7. รัฐทิโรล (Tirol) มีเมืองอินส์บรุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวง
     8. รัฐโฟราร์ลแบร์ก (Vorarlberg) มีเมืองเบรเกนซ์ (Bregenz) เป็นเมืองหลวง
     9. รัฐเวียนนา หรือ วีน (Vienna; Wien)
   
  สถานทูตไทยในออสเตรีย: Cottagegasse 48 Vienna 1180 โทร: +43 1 478 3335 
แฟกซ์: +43 1 478 2907
   
  ภาษาที่ใช้: ชาวออสเตรียส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก นอกนั้นก็จะพูดหลากหลายภาษาค่ะ เช่น ภาษาเซิร์ปโครแอท ภาษาตุรกี ฯลฯ
   
  ความแตกต่างเรื่องเวลา: เวลาที่ประเทศออสเตรียจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง ยังไงถ้าไปถึงออสเตรียแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นเวลาของประเทศเขาด้วย
   
 

สภาพอากาศ: ออสเตรียอยู่ในเขตอบอุ่น มีลักษณะภูมิอากาศแบบยุโรปตอนกลางซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภูมิอากาศแบบ แอตแลนติก ฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นและมีฝนโปรยในบางครั้ง ส่วนฤดูหนาวจะค่อนข้างหนาวเย็นค่ะ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 5 องศาเซลเซียส ถ้าขึ้นไปที่สูงอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆ และมีหิมะปกคลุมในแถบภูเขาด้วยค่ะ ประเทศนี้มีทั้งหมด 4 ฤดูกาลด้วยกัน คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว แต่เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะทางภูมิประเทศ ทำให้สามารถแบ่งลักษณะภูมิอากาศออกได้เป็น 3 เขตค่ะ ได้แก่

เขตตะวันออก: ได้รับอิทธิพลจากภูมิประเทศที่เป็นภาคพื้นทวีป ทำให้มีปริมาณฝนน้อย ฤดูร้อนอากาศร้อน แต่ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด

เขตอัลไพน์: มีปริมาณฝนมากนะคะ (ยกเว้น ในแถบหุบเขาอัลไพน์ใน ยกตัวอย่างเช่น ไฮอินน์ทาล) ฤดูร้อนจะสั้น แต่มีฤดูหนาวที่ยาวนาน

ส่วนอื่นๆ ของประเทศ: อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะได้รับอิทธิพลจากแอตแลนติก (ฝั่งตะวันตก) และภาคพื้นทวีปทางตะวันออกเฉียงใต้

   
ค่าเงิน และการธนาคาร : ออสเตรียใช้เงินสกุล ยูโร (EURO) ชนิดของธนบัตรมีค่าตั้งแต่ 5, 10, 20, 50, 100, 200 ถึง 500 ยูโร และ ชนิดของเหรียญแบ่งออกเป็น 1, 2, 5, 10, 20, 50 เซนต์ 1 ยูโร และ 2 ยูโร
 
ระบบไฟฟ้า: ระบบไฟฟ้าของประเทศออสเตรียเป็นแบบ 230 โวลต์ และเป็นปลั๊กตากลม 2 ขา เพราะฉะนั้น ถ้าปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราไม่ตรงกับปลั๊กที่ออสเตรีย ควรจะเอา Adapter ไปด้วยนะคะ

ระบบโทรศัพท์: รหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียคือ +43 ท่านสามารถนำมือถือจากเมืองไทยไปใช้ที่นั่นได้ โดยผ่านบริการ Roaming แต่ก่อนที่จะเปิดใช้ อย่าลืมติดต่อทางเครือข่ายมือถือของท่านก่อนนะคะWeather

Eurostar

VISA

webmail
  Copyright 2005-2010 All rights reserved.
view