Home About us Our service Webboard Contact Us

 

 

 

 

สาธารณรัฐโปแลนด์

ภูมิประเทศ : โปแลนด์เป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับที่สองในยุโรป 
เมืองหลวง  : 
กรุงวอร์ซอ 

   


 

  อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดทะเลบอลติก
                 ทิศตะวันตก ติดกับประเทศเยอรมนี                          
                 ทิศใต้ ติดกับประเทศเชก และสโลวัก
                 ทิศตะวันออก ติดกับประเทศยูเครน เบลารุส ลิธัวเนีย และรัสเซีย
โปแลนด์มีทะเลสาบมากเป็นอันดับสองรองจากฟินแลนด์ คือมีอยู่ถึง 9,000 แห่ง 

   
  ภูมิอากาศ : โปแลนด์มีอากาศ 4 ฤดู โดยฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวอุณหภูมิ ประมาณ 0 ถึง -25 องศาเซลเซียส 


   
  การปกครอง : โปแลนด์ปกครองแบบประธานาธิบดี และรัฐสภา โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี สภาผู้แทนราษฎรมี 460 ที่นั่ง วุฒิสภามี 100 ที่นั่ง ทั้ง 2 สภา ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
   
 

เศรษฐกิจ : ปัจจุบันโปแลนด์มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

สถานเอกอัคร ราชทูตฯ ไทย ในกรุงวอร์ซอ : หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศโปแลนด์เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
(Royal Thai Embassy) ul. Willowa, 7, 00-790 Warsaw
โทรศัพท์ (48-22) 849-6414, 849-2655
โทรสาร (48-22) 849-2630 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ
โทรศัพท์ (48-22) 645-1210
โทรสาร (48-22) 645-1250
   
 

สกุลเงิน : สว็อตตี้     1 เหรียญสหรัฐ = 3.30 สว็อตตี้ และ 1 สว็อตตี้ = 12.6 บาท
ธนาคารเปิดทำการในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.


 
  ภาษา: ภาษาราชการ คือ ภาษาโปแลนด์เป็นภาษาตระกูลสลาฟ (Slavic) ชาวโปแลนด์ส่วนหนึ่งพูดภาษารัสเซีย และเยอรมันได้ 
ประชากร 40 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวโปล นอกนั้นเป็นชนชาติยูเครน เบลารุส เยอรมันและลิธัวเนีย 
ประเพณี : การทักทาย
มักแนะนำกันโดยใช้คำว่า "Pan" (Mr.) สำหรับชาย และ "Pani" (Miss, Mrs.) สำหรับหญิง ชายหนุ่มจะจุมพิตที่มือของหญิงที่สูงอายุกว่า และชายที่สูงวัยกว่าจะจุมพิตมือของหญิงที่อ่อนกว่าเวลาพบกัน แต่ชายหนุ่มจะไม่ทำเช่นนี้กับหญิงสาวที่มีอายุไล่เลี่ยกัน
"Dzien dobry" (จิน โดบรี) หมายถึง สวัสดี
"Dobry wieczor" (โดบรี วิซอร์) หมายถึง สวัสดีตอนเย็น และ                               
"Do Widzenia" (โด วิดเซอเนีย) หมายถึง ลาก่อน
   
  ความแตกต่างเรื่องเวลา: เวลาในโปแลนด์ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
 
 
การเยี่ยมเยียน : การไปเยี่ยมเยียนเพื่อน โดยมิได้บอกล่วงหน้าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเป็นทางการจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ชาวโปแลนด์นิยมทานเค้กกับน้ำชา ส่วนผู้ได้รับเชิญควรนำดอกไม้มามอบให้เจ้าภาพ แต่จำนวนดอกไม้ควรเป็นเลขคี่ และไม่ควรเป็นดอกกุหลาบแดง
หน่วยงานราชการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ร้านค้าทั่วไปเปิดตั้งแต่ 10.00-19.00 น. และร้านอาหารโดยทั่วไปเปิดบริการตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป


  การคมนาคม : การคมนาคมภายในประเทศมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงนัก ในเมืองต่าง ๆ มีรถประจำทาง รถราง และรถใต้ดิน ค่าโดยสารเที่ยวละ 2.4 สว็อตตี้ และ 1.2 สว็อตตี้สำหรับนักศึกษา บัตร ISIC สามารถใช้กับรถขนส่งมวลชนได้ทั้ง 3 ประเภท และซื้อได้ตามร้านขายของ "Kioski" ทั่วไป
รถแท็กซี่ อัตราค่าโดยสารปกติ คือ 3.60 สว็อตตี้สำหรับกิโลเมตรแรก และจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ตั้งแต่ 
22.00 น. เป็นต้นไป โปแลนด์ขับรถยนต์ทางด้านขวา ผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าจะต้องรัดเข็มขัดทุกครั้ง อีกทั้งห้ามดื่มแอลกฮอล์หากจะขับรถยนต์ รถไฟมีบริการในเส้นทางระหว่างประเทศจากกรุงวอร์ซอสู่เมืองสำคัญ ๆ ในยุโรป
   
 
โทรศัพท์ : สามารถหาซื้อการ์ดโทรศัพท์ได้ตามร้านขายของทั่วไป ราคาประมาณ 20 สว็อตตี้ หากเป็นโทรศัพท์หยอดเหรียญกรุณาซื้อเหรียญที่เรียกว่า zeton

สวัสดิการ : โปแลนด์ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (วันละ 8 ชั่วโมง) ผู้ที่ทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะได้หยุดพักผ่อนปีละ 26 วันทำงาน หญิงไทยที่ทำการสมรสตามกฎหมายและมีบุตรถือสัญชาติโปแลนด์ ในการเดินทางออกนอกประเทศต้องได้รับความยินยอมจากบิดา

   
ข้อพึงปฏิบัติ : 
-   
 ควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย และโรงแรมที่พักเก็บไว้ต่างหาก
-    ควรเก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยเสมอ                                                                          
-     ควรแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคาร ร้านแลกเปลี่ยนเงิน (kantor) หรือที่โรงแรมเท่านั้น 
-     ระวังการถูกล้วงกระเป๋าในที่ชุมชน 
-    ไม่ควรแต่งกายด้วยเครื่องประดับราคาแพง
-    โทรศัพท์ฉุกเฉิน
-    พนักงานรับโทรศัพท์อาจพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
ตำรวจ 997และ 112 
โรงพยาบาล โทร. 999 หรือ โทร. 628-2424 
สถานีดับเพลิง โทร. 998 
แท็กซี่ โทร.919 หรือโทร.96-22 หรือโทร.96-24 หรือโทร.96-63
หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศโปแลนด์เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ
โทรศัพท์ (48-22) 645-1210
โทรสาร (48-22) 645-1250
   
โปรแกรมท่องเที่ยวและราคาติดต่อได้ที่บริษัท
Real Europe Tours
397 ลาดพร้าว 80/21 เขต วังทองหลาง, กรุงเทพฯ  10310
โทร +662 539-0716   แฟกซ์  +662 932 6780
www.realeuropetours.com

info@realeuropetours.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weather

Eurostar

VISA

webmail
  Copyright 2005-2010 All rights reserved.
view