Home About us Our service Webboard Contact Us

 ประเทศโปรตุเกส

   
  ข้อมูลทั่วไป: โปรตุเกส หรือ สาธารณรัฐโปรตุเกส (Republic of Portugal) นครหลวงคือ กรุงลิสบอน (Lisbon)
   
  ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีพรมแดนทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกจรดประเทศสเปน ส่วนทิศตะวันตก และทิศใต้ติดมหาสมุทรแอตแลนติก 
พี้นที่ : 92,072 ตร.กม. 
ประชากร: ประมาณ 11 ล้านคน 
เมืองหลวง : กรุงลิสบอน (LISBON) มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน 
เมืองสำคัญ : ปอร์โต (Porto) โคอิมบรา (Coimbra) เซตูบาล (Satubal) ฟาโร (Faro)
การขอวีซ่า และสถานทูตไทยในโปรตุเกส
เอกสารที่จะต้องเตรียม 
1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
2. หนังสือเดินทางของท่านที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หลังวีซ่าหมดอายุ
3. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท หรือนายจ้าง ที่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำ และมีการอนุมัติการลาพักร้อนมาด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเอง จะต้องแสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัทมาด้วยนะคะ       
4. เอกสารรับรองห้องพักจากทางโรงแรมในโปรตุเก


   
  สถานทูตไทยในโปรตุเกส : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
Rua de Alcolena, 12 Restelo 1400 Lisbon 
โทร: (351) 2130-14848, 2130-15051
แฟกซ์: (351) 2130-18181 

ข้อแนะนำ : นักท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่ในประเทศโปรตุเกสเกินกว่า 3 วัน ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะ ซึ่งท่านสามารถรายงานตัวได้ที่สนามบิน หรือสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่พักในโปรตุเกสของท่านที่สุด ต่ำกว่า 30 วัน 
   
  ภาษาที่ใช้ : ภาษาประจำชาติของโปรตุเกสคือ ภาษาโปรตุเกส แต่ตามสถานที่ท่องเที่ยว และเมืองที่สำคัญต่างๆ ท่านจะสามารถพบเห็นผู้ที่พูดภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษได้บ้างค่ะ 
   
  ความแตกต่างเรื่องเวลา : เวลาของโปรตุเกสจะช้ากว่าของประเทศไทยประมาณ 7 ชั่วโมง เพราะฉะนั้น เมื่อไปถึงที่นั่น ท่านจะต้องปรับนาฬิกาให้ตรงกับที่ประเทศโปรตุเกสด้วยนะคะ 

   

 

สภาพอากาศ :โปรตุเกสมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบยุโรปใต้ค่ะ อากาศจะร้อนจัดในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28-36 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 0-12 องศาเซลเซียส สำหรับฤดูใบไม้ผลิ คือช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-18 องศาเซลเซียส 

   

ค่าเงิน และการธนาคาร : โปรตุเกสใช้เงินสกุลยูโร (EURO) ซึ่งเท่ากับประมาณ 50 บาทไทย ชนิดของธนบัตรมีตั้งแต่ 5, 10, 20, 50, 100, 200 และ 500 ยูโร และ ชนิดของเหรียญประกอบด้วย 1, 2, 5, 10, 20, 50 เซนต์ 1 ยูโร และ 2 ยูโร 
 

ระบบโทรศัพท์ : การโทรกลับมาเมืองไทยจะต้องกด: รหัสประเทศไทย (0066) + รหัสจังหวัด + หมายเลขโทรศัพท์ นอกเหนือจากการใช้เครื่องของโรงแรมในโปรตุเกสที่ท่านเข้าพัก ในการติดต่อโดยตรงหรือผ่านโอเปอเรเตอร์แล้ว ท่านยังสามารถใช้เครื่องสาธารณะในการโทรออก ซึ่งมีทั้งประเภทหยอดเหรียญ, Phone card หรือ บัตร Pre-paid card ของบริษัทเครือข่ายต่างๆ อีกด้วยค่ะ Weather

Eurostar

VISA

webmail
  Copyright 2005-2010 All rights reserved.
view